วันที่ พุธที่ 18 ตุลาคม 2560  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
เมื่อวันอังคารที่ 17 ต.ค.60 เวลา 0930 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) รวมแถวกำลังพล เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ต.ค.60 เวลา 0900 ผบ.วทบ.เป็นประธานเตรียมการพิธีวันสถาปนา วทบ.ครบรอบปีที่ 60 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค.60 ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีไหว้ครู ของหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 63 ณ หอประชุมกิตติเสนา

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค.60 เวลา 0830 จก.ยศ.ทบ.ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 63 ณ หอประชุมกิตติเสนา

 
เมื่อวันพุธที่ 11 ต.ค.60 เวลา 0700 พล.ต.ธีระพงษ์ เย็นอุทก ผบ.วทบ. ได้กรุณาให้เกียรติร่วมงานสถาปนา พล.ม.2 รอ. ครบรอบปีที่ 38 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ. โดยมี พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี ผบ.พล.ม.2 รอ.ให้การต้อนรับ

 
เมื่อวันพุธที่ 11 ต.ค.60 เวลา 0900 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมชี้แจงและสั่งการ นขต.บก.วทบ.และ นขต.วทบ.ครั้งที่ 6/60 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันอังคารที่ 10 ต.ค.60 เวลา 1300 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานประชุมกำหนดการเตรียมการเยี่ยมชมสาธิตอาวุธ ของหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันอังคารที่ 10 ต.ค.60 เวลา 0800 รวมแถวกำลังพลฝึกทบทวนวินัย นายทหารประทวนและพนักงานราชการ

 
เมื่อวันอังคารที่ 10 ต.ค.60 เวลา 1000 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานประชุมหารือระหว่าง หน.ศูนย์ภาษา ฯ และทีม อจ.ผู้สอนภาษาอังกฤษ สำหรับนศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.เพื่อหารือในการปรับการจัดการเรียนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ณ ห้อง 202

 
ผบ.ชา และกำลังพล วทบ.เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี ในวันอังคารที่ 10 ต.ค.60

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.60 เวลา 1400 ผบ.ชา , คณะอาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์ จว.ป.ข.

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.60 เวลา 0900 ผบ.ชา , คณะอาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ร่วมเสวนากิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ ณ รร.สวนบวกหาด จว.พ.บ.

 
ภาพกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ รร.สวนบวกหาด จว.พ.บ.ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60 คณะ ผบ.ชา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ ณ รร.สวนบวกหาด จว.พ.บ.

 
เมื่อวันพุธที่ 4 ต.ค.50 เวลา 1500 กำลังพลรวมแถวออกกำลังกายประจำสัปดาห์

 
เมื่อวันพุธที่ 4 ต.ค.60 เวลา 1300 ผบ.วทบ.พบปะ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องเรียน 210

 
เมื่อวันอังคารที่ 3 ต.ค.60 เวลา 1400 ผบ.วทบ.มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพล ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันอังคารที่ 3 ต.ค.60 พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ และการบังคับบัญชา ผบ.วทบ.

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ต.ค.60 เวลา 0930 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานประชุมทำผังความเชื่อมโยงเนื้อหาสาระวิชาในหลักสูตรและแผนการเชิญอาจารย์ภายนอก ของหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.60 เวลา 1330 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจ จาก สตง. ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.60 เวลา 0745 ผบ.วทบ.เป็นประธานมอบธงชาติไทย เพื่อเชิญขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

 
เมื่อวันพุธที่ 27 ก.ย.60 เวลา 0930 รอง.ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพุธที่ 27 ก.ย.60 เวลา 0800 นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 สังกัด ทบ.เข้ารับการตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการศึกษา ฯ

 
เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย.60 เวลา 0700 นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

 
พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 26 ก.ย.60