วันที่ พุธที่ 28 มิถุนายน 2560  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 1 นาย และ กำลังพล วทบ.จำนวน 19 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 20 นาย ณ ห้อง 106 ในวันอังคารที่ 27 มิ.ย.60

 
รอง ผบ.วทบ. ร่วมเข้ารับการศึกษา ฯ โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ (DynEd) ของ บ.ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด พร้อมด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 10 นาย และ กำลังพล วทบ. จำนวน 10 นาย ณ ห้อง 202 ในวันอังคารที่ 27 มิ.ย.60

 
สยผ.วทบ.จัดการประชุมขออนุม้ติแผนโครงร่างการฝึกอำนวยการยุทธ์ ของหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 โดยมี ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุม 106 ในวันอังคารที่ 27 มิ.ย.60

 
พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานและเรื่องที่ควรทราบ ประจำสัปดาห์ ในวันอังคารที่ 27 มิ.ย.60

 
การแข่งขันกอล์ฟ ยศ.ทบ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2/60 ซึ่งมี ศป.เป็นเจ้าภาพ ฯ ณ สนามกอล์ฟ เมืองเอก กอล์ฟ คลับ ในวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 7 นาย กำลังพล วทบ.จำนวน 17 นาย และบุคคลภายนอก 12 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 36 นาย ณ ห้อง 106 ในวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย กำลังพล วทบ.จำนวน 18 นาย และบุคคลภายนอก 5 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 23 นาย ณ ห้อง 106 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย กำลังพล วทบ.จำนวน 15 นาย และบุคคลภายนอก 6 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 21 นาย ณ ห้อง 106 ในวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 1 นาย, กำลังพล วทบ.จำนวน 20 นาย และบุคคลภายนอก 1 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 22 นาย ณ ห้อง 106 ในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมเตรียมวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 112 ในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.60

 
คุณ บุศรา ดีรอด ภรรยา ผบ.วทบ.ให้ความกรุณามาตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 9 นาย และ กำลังพล วทบ.จำนวน 13 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 22 นาย ณ ห้อง 106 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.60

 
รอง ผบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาการแจกจ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ ให้กับ นขต.วทบ.ตามที่ ทบ.ได้อนุมัติแผนจัดหาให้ ยศ.ทบ.แจกจ่ายให้กับ รร.เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ที่ได้รับการจัดสรร สป.สาย ส.ตามโครงการ ฯ ณ ห้องประชุม 112 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดลำดับสมัครเข้ารับการศึกษา ของ หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 15 นาย และ กำลังพล วทบ.จำนวน 20 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 35 นาย ณ ห้อง 106 ในวันพุธที่ 21 มิ.ย.60

 
เมื่อวันพุธที่ 21 มิ.ย.60 เวลา 1400 ผบ.วทบ.และภรรยา ร่วมคณะ จก.ยศ.ทบ.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ ณ ททบ.

 
กำลังพล วทบ.ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ในวันพุธที่ 21 มิ.ย.6

 
ผบ.วทบ.ให้การต้อนรับ พล.ท.ชูชาติ บัวขาว จก.ยก.ทบ.กรุณาให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ ทบ." ให้กับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้องเรียน 210 ในวันพุธที่ 21 มิ.ย.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 5 นาย , กำลังพล วทบ.จำนวน 15 นาย และพลเรือนภายนอก จำนวน 1 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 21 นาย ณ ห้อง 106 ในวันอังคารที่ 20 มิ.ย.60

 
นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ทำการทดสอบภาษาอังกฤษ Final Test ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิ.ย.60 ณ ศภษ.ยศ.ทบ.

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการสัมภาษณ์คัดเลือก นศ.นอก ทบ.สังกัด พลเรือน/เอกชน เพื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม จำนวน 4 นาย รวมผู้มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 20 นาย ณ ห้อง 112 ในวันอังคารที่ 20 มิ.ย.60