วันที่ ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
ผบ.วทบ.ออกกำลังกายร่วมกับกำลังพล วทบ.
ผบ.วทบ.ออกกำลังกายร่วมกับกำลังพล วทบ.เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ ณ วิทยาลัยการทัพบก

 
ผบ.วทบ.นำ รอง ผบ.วทบ (ฝวก) อจ.วทบ.และ นศ.วทบ.ชุดที่๖๒
ผบ.วทบ.นำ รอง ผบ.วทบ.(ฝวก),อจ.วทบ.และ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปดูงานที่ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ วันที่ ๖ ธ.ค.๕๙

 
ผบ.วทบ.กรุณามาให้กำลังใจ นศ.และอาจารย์ในการสอบ 4 วิชา ของ สมย.วทบ.
ณ.ห้องเรียนรวม วิทยาลัยการทัพบก วันที่ 6 ธันวาคม 2559

 
ผบ.วทบ.ร่วมพีธีบำเพ็ญกุศุลปัญญาสมวาร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
ณ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ 1ธ.ค.59

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมเตรียมการวันสถาปนา วทบ.
เมื่อ วันที่ 30 พ.ย.59 ณ.ห้อง 112
ณ วิทยาลัยการทัพบก

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ณ.ห้องประชุม 112
ที่ วิทยาลัยการทัพบก เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

 
ผบ.วทบ.ร่วมพิธีอุปสมบท
ผบ.วทบ.ร่วมพิธีอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 59โดยมี ผบ.ทบ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและสมเด็จพระพุทธชินวงค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 
รอง ผบ.วทบ.(ฝวก) นำนักศึกษา วทบ.หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๖๒
ดูงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เมื่อ ๒๔ พ.ย.๕๙

 
รอง.ผบ.วทบ.(ฝบห)เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ วทบ.
วันที่ ๒๒.พ.ย.๕๙

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
พิธีปฏิณญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.หอประชุมกิตติเสนา วทบ. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙