วันที่ เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2560  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของ วทบ. ณ.ห้องประชุม 112
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของ วทบ. ณ.ห้องประชุม 112 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60

 
ผบ.วทบ.ตรวจเยื่ยมการสอบคัดเลือกเสมียน ณ.รร.กบ.ทบ.
ผบ.วทบ.ตรวจเยื่ยมการสอบคัดเลือกเสมียน ณ.รร.กบ.ทบ.เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60

 
ผบ.วทบ.ตรวจเยี่ยมกำลังพล วทบ.ทดสอบร่างกาย เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60
ผบ.วทบ.ตรวจเยี่ยมกำลังพล วทบ.ทดสอบร่างกาย เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60

 
ผบ.วทบ.และคณะอจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 ไปดูงานที่การประปานครหลวง
ผบ.วทบ.และคณะอจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 ไปดูงานที่การประปานครหลวง เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62ไปเยียมชมการฝึกค้อบบร้าโกล 17
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62ไปเยียมชมการฝึกค้อบบร้าโกล 17 ณ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62ไปเยียมชมการฝึกค้อบบร้าโกล 17
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62ไปเยียมชมการฝึกค้อบบร้าโกล 17 ณ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60

 
ผบ.วทบ.พบปะ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 ณ.ห้องเรียนรวม 210
ผบ.วทบ.พบปะ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 ณ.ห้องเรียนรวม 210
เมื่อ 15 ก.พ.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุม นขต.วทบ.โดยมีนายทหารสัญญาบัตร
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุม นขต.วทบ.โดยมีนายทหารสัญญาบัตร วทบ.เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม 112 วทบ.เมื่อวันที่ 14 ก.พ.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการแข่งขันกีฬา ว.การทัพ
ผบ.วทบ.เป็นประธานการแข่งขันกีฬา ว.การทัพ ณ.สนามกีฬา รร.นายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.60

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 ดูงาน กอ.รมน.
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 ดูงาน กอ.รมน. เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60