วันที่ อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


ผบ.วทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑๒ ส.ค.๕๙

READ MORE

ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พล.ต.ชัยวัตน์ จำรัส ผบ.วทบ.
พร้อมด้วยคณาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๖๑
ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ ๒๕-๓๑ ก.ค.๕๙

READ MORE

วทบ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวโรกาส เจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา
เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๙

READ MORE

วทบ. ร่วมทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๙

READ MORE

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส (ผบ.วทบ.) (จากซ้ายยืนคนที่ ๓) นำกำลังพล วทบ. ร่วมกับ ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมฯ เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

READ MORE

พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าอาคารกิตติเสนา วทบ. โดยมีกำลังพล วทบ. และหน่วยข้างเคียงร่วมในพิธี เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

READ MORE

การทำบิ๊ก คลีนนิ่ง
วทบ. นำกำลังพลทำบิ๊ก คลินนิ่ง บริเวณรอบๆ ตึกกิตติเสนา วทบ. โดยมี พ.ท.วิรัตน์ ศิลปัญจะ หน.ผธก./กพ.กธก.วทบ. เป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแล

READ MORE

ฝึกทบทวนวินัยทหาร
วทบ. ทำการฝึกทบทวนวินัยทหาร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ณ บริเวณหน้าอาคารกิตติเสนา วทบ. โดยมี พ.ท.วิรัตน์ ศิลปัญจะ หน.ผธก./กพ.กธก.วทบ. เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล (แถวแรก คนที่ ๒) มี พ.ต.วีระพงษ์ บ้านใหม่ (แถวแรกคนที่ ๑) และ จ.ส.อ.กำพล อำพันธุ์ (คนแรกคนที่ ๓) เป็นผู้ฝึกทบทวนฯ เมื่อ ๒๖ เม.ย.๕๙

READ MORE

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
พล.ต.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทบ. ณ ห้อง ๑๑๒ มี พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. พร้อมด้วย รอง ผบ.วทบ. (ฝบห.), หน.นขต.วทบ. และคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา วทบ. ร่วมรับฟังฯ เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๙

READ MORE

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง จก.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ นำคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการการศึกษา ทบ. ตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษา วทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๑๒ มี พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. เป็นประธานการรับตรวจฯ พร้อมด้วย รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.), รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.), หน.ขนต.วทบ. และคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา วทบ. ร่วมการรับตรวจฯ เมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๙

READ MORE