วันที่ อังคารที่ 24 มกราคม 2560  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือ
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ เข้าสักการะศาลพระเจ้าตากสินและรับฟังการบรรยายสรุปจาก สนจ.ต.ก.และกกล.นเรศวร ณ.อาคารสราญรมย์ มทบ.๓๑๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๐

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือ
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยียมชมกิจการเขื่อนถูมิพล เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๐

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือ
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปรับฟังการบรรยายสรุปจาก กกล.ผาเมือง และ ปปส.ภาค ๕ ณ ห้องประชุม กกล.ผาเมือง เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือ
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปสักการะพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ และกิจกรรม CSR เมื่อ วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือ
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยียมชมกิจการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อ.ฝาง จว.ช.ม.เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือ
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ รับฟังการยรรยายสรุปจาก นรข.ช.ร.เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๐

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือ
ผบ.วทบ.และคณะอจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ เข้านมัสการหลวงพ่อ พบโชค ติสสวิโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จว.เชียงราย และแจกสิ่งของให้กับเด็กกำพร้า เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือ
ผบ.วทบ.และคณะอจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ สักการะพระธาตุช่อแฮ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือ
นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ เข้านมัสการพระพุทธชินราช

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคเหนือ
รอง ผบ.วทบ.(ฝบห)และอจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ เยียมชมพระราชวังจันทน์ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๐